Cookie Policy

Navyventus använder cookies på vår webbplats i enligt med denna cookie policy, som gäller för denna sajt som drivs av Rena hav i Sverige Ab AB, org.nr. ,559044-9129 Med Syfte att göra vår webbplats relevant för våra användare samt att underlätta tjänster som inloggning och betalning.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookies används för att erbjuda en bättre användarupplevelse och för att vissa funktioner på webbplatsen ska fungera.

Det finns tre typer av cookies – temporära, permanenta och så kallade tredjepartscookies:

Temporära cookies kallas för session cookies. De lagras temporärt på din enhet när du besöker webbplatsen och raderas när webbläsaren stängs. De används för att komma ihåg vilka val du har gjort under besöket, till exempel antal passagerare i en sökning.

Permanenta cookies har ett förinställt utgångsdatum och sparas en längre tid på din enhet. De används för att anpassa webbplatsen till dig och de val du gör. Permanenta cookies kan även användas för att samla in användarstatistik som används för att utveckla webbplatsen.

Tredjeparts cookies placeras på din enhet av en tredje part som Navyventus har godkänt. Det förekommer att vi använder tredjepartscookies från våra leverantörer för till exempel marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Hur använder Navyventus cookies?

Här är några exempel på hur Navyventus använder cookies:

Hur kan jag undvika cookies?

Om du inte vill att cookies lagras på din enhet kan du undvika dem genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Där kan du blockera vissa eller alla cookies, samt radera befintliga cookies. Om du väljer att inte tillåta lagring av cookies på din enhet kan det innebära att vissa tjänster och funktioner på webbplatsen inte längre fungerar.

Om du inte vill att Facebooks cookies, ”web beacons”, eller andra tekniker ska lagras på din enhet kan du, utöver att ändra inställningarna i din webbläsare, stänga av teknikernas funktioner här eller här.

Kontakt

Om du har några frågor om vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss via e-post info@navyventus.se

Personuppgiftspolicy

Rena hav i Sverige Ab AB, org.nr. ,559044-9129 värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Navyventus. Vi vill med denna Personuppgiftspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?
Det kan vara exempelvis namn, personnummer, adress, mejladress, och telefonnummer. Men det kan också vara olika krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som IP-nummer. En förutsättning för att det ska vara en personuppgift är att informationen, direkt eller indirekt, kan identifiera en nu levande fysisk person.

Känsliga personuppgifter
Vissa typer av personuppgifter är särskilt känsliga, exempelvis uppgifter som rör din hälsa, trosuppfattning eller etniskt ursprung. Känsliga personuppgifter samlar vi bara in och behandlar om det är absolut nödvändigt. Detta kan till exempel ske i samband med en bokning, om du ber om tillstånd att flyga med en medicinsk åkomma eller om du på annat sätt delger oss eller någon av våra samarbetspartners känsliga personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Navyventus
är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.Navyventus är ansvarig för behandlingen av personuppgifter på Navyventus webbplats och andra kommunikationssystem kopplade till Navyventus

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta Navyventus om du har några frågor om denna Personuppgiftspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du kan kontakta oss på info@navyventus.se

Hur samlar vi in information om dig?

Direkt från dig. Vi samlar in information om dig som du lämnar när du exempelvis bokar en resa, tilläggstjänst, vid personlig kontakt – hemma eller på våra destinationer, ställer en fråga till Navyventus e-postar, ringer eller tar kontakt med Navyventus kundtjänst. Det kan vara uppgifter om dig eller om andra personer på din bokning. Det kan också vara känsliga personuppgifter om till exempel hälsotillstånd eller allergier.

Samtalsinspelning. Telefonsamtal till oss kan komma att spelas in för att vi ska veta vad som blivit sagt oss emellan. De personuppgifter som förekommer under samtalen samlas därmed in. Du har rätt att begära att ditt samtal inte spelas in, eller att ett inspelat samtal raderas. Samtalen kan komma att användas internt i utvecklings- och utbildningssyfte.

Genom din användning av vår webbplats. Vi samlar in information i form av ditt användande av tjänsten när du använder vår webbplats eller någon annan digitaltjänst från oss. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av.

Från tredje part. Vi samlar in information från tredje part som lämnar personuppgifter om dig eller andra personer i resesällskapet, t.ex. om en person genomför en bokning där du ingår eller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter till Navyventus.

Vilken information samlar vi in?

Navyventus samlar in följande information för de ändamål vi beskriver nedan:

Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-post, kön och födelsedata exempelvis.

Bokningsinformation: Bokningsnummer, reseinformation (destination, resedatum mm), information om köp (vald betallösning, genomfört köp m.m.) och eventuell köp av tilläggstjänster som exempelvis transfer och utflykter.

Hälsoinformation: Information om din hälsa som du lämnar själv, t.ex. sjukdomar eller funktionshinder. Genom att lämna uppgifter om din hälsa och samtycker till behandling av dem, godkänner du att vi använder din hälsoinformation för att administrera och leverera den resetjänst du beställt.

Användarinformation: Information om din enhet såsom t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar samt information om din geografiska placering. Vi samlar även in information om hur du interagerar med Navyventus t.ex. hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig, insamlingar vi gör för att förbättra din användarupplevelse.

Sociala medier: Dina personuppgifter (mejladress och telefonnummer) används för att skapa en så kallade Facebook Custom Audience. Använder du Facebook eller Instagram och har samma uppgifter registrerade där kan vi komma att skicka riktad marknadsföring till dig på plattformen, eller på annat sätt personifiera marknadsföringen mot dig på sociala medier.

Barn: Finns barn med på en bokning samlar vi in samma uppgifter för barnet som för de vuxna.

Vad gör vi med din information?​

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Navyventus. Navyventus behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

För administration och leverans av resetjänst
Navyventus behandlar dina personuppgifter för administration och leverans av resetjänst, d.v.s. för att kunna fullgöra avtalet med dig. I detta ingår bland annat att ställa ut resedokument, administrera hotell- och flygbokningar, tilläggstjänster, utflykter på destinationerna, genomföra betalningar och administrera eventuella ändringar inför och under din resa.

För att erbjuda kundvård
Dina personuppgifter kan användas när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamation för att ge dig den kundvård du har rätt till i enlighet med det avtal du ingått med oss. Vi behandlar dina personuppgifter, så som ditt namn och bokningsnummer, för att kunna fullfölja sådana serviceärenden kopplade till din resa.

Personuppgifterna sparas i Navyventus system, och bokningssystem. De uppgifter som sparas i kundvårdande syfte är: bokningsinformation, namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kundkommunikation, uppgifter om avvikelser (flygtider, flygförseningar,segelbåt), uppgifter om utbetalningar som skett i kompensationssyfte.

För utskick och tillhandahållande av information
Vi använder dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för att fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bland annat att skicka bokningsbekräftelse, viktig information inför och under din resa, erbjudanden kopplade till resan, eventuella avvikelser som skulle kunna uppstå och betalningspåminnelser.Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation används också till att skicka en kundundersökning till dig efter resan för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår resetjänst. Marknadsföring och personifiering Dina personuppgifter används för att vi genom direkt marknadsföring av våra egna och/eller särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster ska lämna bättre och mer personliga erbjudanden till dig. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att fullgöra avtalet med dig och andra berättigade intressen. Däri ingår att Navyventus bland annat använder personifiering för att anpassa nyhetsbrev efter dina preferenser och behov utifrån ditt användarmönster av vår hemsida (inklusive resehistorik) påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut just när du besöker oss kommunicera via sociala medier och webb annonsering på andra webbplatser än Navyventus.se

Du kan när som helst vid varje marknadsförings meddelande avregistrera dig från att motta marknadsföring från oss.För affärsutveckling och utveckling av resetjänst och service För att utveckla och förbättra våra tjänster och service använder vi i huvudsak anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för detta ändamål. Det kan dock förekomma att vi använder information som t.ex. användarbeteende, bokningsinformation som vi har samlat in om det är relevant för ändamålet, vilket baseras på våra berättigade intressen att förbättra vår resetjänst och service till dig i framtiden.

För att uppfylla författningsreglerade krav Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, för att förebygga, undersöka eller anmäla fall av bedrägeri eller säkerhetsproblem samt för att samarbeta med brottsförebyggande organ, exempelvis gällande säkerhet, redovisning, reklamation, immigration och tullkontroll.

Laglig grund Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att (i) kunna uppfylla vårt avtal med dig, d.v.s. administrera och leverera din resa, (ii) du har gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev m.m., (iii) för att följa lagkrav eller (iv) för att det ligger i vårt eller våra samarbetspartners berättigade intresse.

Hur länge sparar vi informationen?​

Navyventus sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra vårt avtal med dig och de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Din resehistorik vilket inkluderar kontaktuppgifter, bokningsinformation och hälsoinformation sparas i två (2) år efter hemkomst datumet. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter.

Samma personuppgift kan sparas av oss för skilda ändamål, i olika system, därför kan tex. ditt namn finnas kvar i våra system för att vi ska kunna leverera din resa trots att personuppgiften har gallrats bort för exempelvis marknadsföringsändamål.

Vilka kan vi komma att dela din information till?​

Navyventus kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag till utvalda samarbets tredje parter. All behandling och överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivning i denna policy. Vi vidtar alla rimliga legala-, tekniska- och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.
De personuppgifter vi delar är: bokningsinformation, namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kundkommunikation, uppgifter om hotell, uppgifter om avvikelser (flygtider, flygförseningar,segelbåt), uppgifter om utbetalningar som skett i kompensations syfte, om kunden önskar marknadsföring.

Dina personuppgifter kan också, vid behov, komma att delas med vår juristfunktion.

All behandling och överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy och för att effektivisera och ge korrekt kundservice i hela Norden.

Vi bedömer att det legitima intresset av en korrekt och enhetlig tillämpning av avtalsvillkor och gällande lagstiftning, väger tyngre än det intrång i våra kunders integritet som det utgör att dela uppgifterna att kundernas grundläggande intressen, rättigheter och friheter inte äventyras.

Leverantörer av reserelaterade tjänster
Överföring sker till våra samarbetspartners inom resebranschen för att administrera och leverera den resetjänst du beställt av oss. Vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras:

När du bokar din resa online, är det troligt att du lämnar personuppgifter. När bokningen görs skickar vi vissa personuppgifter, till segelbåts ägaren exempel bokningsnummer, till dem för att bekräfta bokningen.

Personuppgifterna är varje aktör enskilt ansvariga för när det kommer till hantering i enlighet med deras egen person uppgift policy. Vi ansvarar inte för egna behandling av de personuppgifter vi har lämnat till dem.

Segelbåt
När du bokar en resa med Navyventus erbjuder vi flera olika destinationer segelbåts ägarföretaget behöver vissa personuppgifter för att genomföra och bekräfta din båt bokning. Det rör sig om uppgifter som namn, födelsedatum, ålder och kön.

Flygbolag,
Flygresor som bokas . Flygbolagen behöver vissa uppgifter för att kunna genomföra din resa, t.ex. namn, ålder och i vissa fall kön. Dessa personuppgifter överförs antingen via datasystem eller direkt till flygbolaget med listor.

I vissa fall anlitar flygbolagen handlingsagenter för att kunna utföra tjänster kopplade till flygplatsen, exempelvis bagagehantering och incheckning. När handlings agenten utför tjänsten kan de få tillgång till personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra tjänsten.

Segelbåtscharter
De Segelbåts charter bolag vars kryssningsresor vi säljer får tillgång till de personuppgifter som behövs för att genomföra en bokning. Det är namn, födelsedatum, ålder, kön samt nationalitet för samtliga resenärer på bokningen samt adress och kontaktuppgifter till huvudresenären.

Varje Segelbåts charter bolag ansvarar själva för de uppgifter de eventuellt själva samlar in direkt från dig under kryssningen.

Taxfree,
När du reser med oss kan du beställa taxfree från de flygbolag ni är bokade på, som då får del av de personuppgifter som de behöver för att kunna hantera din beställning. Du kan läsa deras egen personuppgiftspolicys på deras hemsidor.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal externa leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss, så som leverantörer av IT-tjänster och system, webb analysföretag, kundundersökningar, betallösningar. Vi delar även din information med vissa utvalda samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring efter dig.

Vi har ett antal interna och externa system i vilka vi hanterar dina personuppgifter, till exempel kundtjänstsystem, bokningssystem och system för datahantering. Uppgifterna behandlas i dessa system för att bland annat kunna leverera och administrera din resa, hantera kundvårds ärenden och leverera andra relaterade tjänster som utflykter eller transfer.

Microsoft
I vårt interna arbeta använder vi oss av Microsofts Office produkter och systemtjänster. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. I syfte att skydda dina personuppgifter i händelse av en omfattande IT-incident kan Microsoft komma att föra över dina personuppgifter till tredje land, det vill säga att land utanför EU/ESS.

Webbanalysföretag,
För att du som användare ska få en så bra upplevelse som möjligt på våra hemsidor använder vi oss av externa leverantörer för att hjälpa till med personifiering, analys av användarbeteenden och användarfeedback på våra hemsidor. Uppgifterna som hanteras är primärt uppgifter vi får genom cookies.

Betallösningar,
Navyventus använder sig av en extern betalningsleverantör,ELAVON, Resurs Bank för att hantera betalningar och återbetalningar. De får tillgång till personuppgifter som behövs för att genomföra tjänsten, så som betalningsinformation och i vissa fall namn. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna leverera din resa eller genomföra en reklamation.

Behandlar vi din information i tredje land?

Navyventus arrangerar resor till hela världen varför vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners (t.ex. hotell, flygbolag och Segelbåts charter agenter) eller leverantörer utanför EU/EES. Om personuppgifterna överförs till något land utanför EU/EES kommer Navyventus att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert.

Dina rättigheter
Navyventus ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Personuppgiftsansvarig kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt stycket ”Vilka kan vi komma att dela din information till?” ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt. Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Navyventus om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Om du inte vill att Navyventus behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring. Begäran om registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter handläggs av vår jurist. Efter inkommen begäran, verifieras denna och återbekräftas. Vi återkommer med svar snarast, men senast inom 30 dagar. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Navyventus behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning.

Cookiepolicy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår cookie policy.

Säkerhet

Navyventus vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Hur skyddar vi din information?

I de fall vi delar dina uppgifter till samarbetspartners ingår vi avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar dina uppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy samt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Navyventus har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
Åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard” sker löpande, liksom utbildning av vår personal i data skyddsfrågor. Riskerna med personuppgiftsbehandling utvärderas kontinuerligt och säkerhetsåtgärder vidtas för att minimera riskerna.

Säker betalning

Betalning samt vissa andra tjänster krypteras för att säkra överföringen av uppgifter. Till detta använder vi säkerhetsprotokollet SSL, som krypterar information mellan en internetbrowser (kortinnehavaren) och en internetserver (kortföretaget). Det betyder att de uppgifter du anger vid betalning med kreditkort skyddas under överföringen mellan din dator och kortföretaget. I de fall kryptering används visas ett hänglås i övre vänstra hörnet av din internet browser. Navyventus spar aldrig information om ditt kreditkorts nummer.

Som krypteringsform vid elektronisk handel är SSL allmänt utbrett och betraktas som en mycket säker lösning.